Turli soha yo'nalishlarini hisob-kitobini nazorat qiluvchi hamda ish jarayonlarini tez va oson amalga oshiruvchi online platforma

Eluktus imkoniyatlari

Savdolar monitoringi

Homashyo va tayyor mahsulot nazorati

Mijozlar bazasi

Chakana savdo auditi

Axborot xavfsizligi

Omborxona aylanmalari

KPI (samaradorlikning asosiy ko‘rsatkichlari)

Tahlil

Ko‘p filiallik

Vaqtni nazorat qilish

Xodimlarni nazorat qilish

Ko‘p valyutalilik

Pul aylanmalari nazorati

Keng doirali hisobot

Eluktus dasturi foydalari

hisob- kitob jarayonlari va ma’lumotlarni optimallashtirish

turli operatsiyalar bajarilishi ustidan amalga oshiriladigan nazoratga ketadigan vaqtni tejash

samarali va samarasiz savdo agentlarini o‘z vaqtida ajirata olish va bonus tayinlash

xato va kamchiliklarga olib keluvchi inson omili ta’sirini kamaytirish

ombordagi mahsulotlarni qoldiqlarini va umumiy summa aylanmalarini kuzatib borish va nazorat qilish imkoni

Eluktus oilasi

INVO

Savdo-sotiq va omborlarni nazorat qiluvchi hamda ularni hisobotlarini yurutuvchi online platforma

Batafsil

Eluktus PRO

Ishlab chiqaruvchilarning hisobotini osonlashtiruvchi va homashyo hamda tayyor mahsulotlar aylanmasini nazorat qiluvchi online platforma

Batafsil

Eluktus RL

Muddatli to'lov bilan shug'ullanuvchilarni hisobotlarini yurutuvchi va muddatni nazorat qiluvchi online platforma

Batafsil

Eluktus CONTACT

Personal hamda mijozlar kontaktlarini va shaxsiy ma'lumotlarini saqlaydigan online platforma

Batafsil

Eluktus INEX

Barcha turdagi biznesni pul oqimi va kirim-chiqimlarini nazorat qiluvchi hamda hisobotini olib boruvchi online platforma

Batafsil

Eluktus WORK

Ishchilarni nazorat qilish hamda KPI ni hisoblash online platforma

Batafsil